Въздушни филтри за първична филтрация на въздуха във вентилационните системи. Предназначението на префилтрите е за първично на очистване на въздуха във вентилационната система. 

Видове въздушни филтри за първична филтрация: Рола и готови филтри от полиестерни влакна и стъклена вата за обща употреба, полиуретанови мрежи, филтри, устойчиви на високи температури, плоски, нагънати, джобни филтри.

Показване на 1–20 от 31 резултата