Панелни нагънати филтри, клас G4

FILTERCEL CFA

Размери:

 •  287x592x22 mm Техническа спецификация: F12241
 • 287x592x48 mm Техническа спецификация: F12242
 • 400x400x22 mm Техническа спецификация: F16161
 • 400x400x48 mm Техническа спецификация: F16162
 • 400x500x22 mm Техническа спецификация: F16201
 • 400x500x48 mm Техническа спецификация: F16202
 • 400x625x22 mm Техническа спецификация: F16251
 • 400x625x48 mm Техническа спецификация: F20252
 • 500x500x22 mm Техническа спецификация: F20201
 • 500x500x48 mm Техническа спецификация: F20202
 • 500x625x22 mm Техническа спецификация: F16251
 • 500x625x48 mm Техническа спецификация: F20252
 • 592x592x22 mm Техническа спецификация: F24241
 • 592x592x48 mm Техническа спецификация: F24242