Основни аспекти на новия стандарт UNI EN ISO 16890

GENERALFILTER е италианска компания за производство на въздушни филтри, която от 1965 година работи с една цел: подобряване качеството на въздуха. БИС-ТРЕЙД е основен представител за продуктите на General Filter за българския пазар.

Производство на филтри за въздух

General Filter със своя петдесетгодишен опит в производството на филтри доставя и гарантира най-добрите технически и управленски решения в областта на качеството на въздуха в затворени помещения (IAQ) .

General Filter са производители на всички видове филтри,  от  ISO Coarse до U15 клас на ефективност, аксесоари и системи за филтруване, в допълнение. Предлагат доказана гаранция за персонализирана услуга, където качеството, гъвкавостта и производството са основополагащи камъни.

Мисията на компанията: „Вярвяме, че можем да подобрим околната среда ден след ден, сигурни че въздухът, който дишаме е важен актив. Ето защо ние продължаваме да инвестираме в наука, сертифициране и човешки ресурси, фокусирайки се върху устойчивост и екология във всекидневните ни усилия.“

Сертификати:

Всички усилия на компанията са насочени върху производството, с цел предлагане на най-ефективната услуга за клиентите.

General Filters работят само най-добрите доставчици на суровини и са сертифицирани по ISO 9001 от 1999.

 

Вниманието е изцяло насочено към опазване на околната среда и енергийна ефективност, заедно с гарантираното качество и проследяемост, ни отведоха към сертифициране по Eurovent. Продуктите на General Filters покриват международните стандарти.

Добавени стойности: 5 години опит с служба на клиентите

  • Бързина и гъвкавост: доставки на всяка поръчка, включително и специалните, по най-бързия начин в Италия и по света.
  • Качество и сертификати: Имаме гарантирана верига на доставки сертифицирана и в съответствие с Standard ISO 9001 и Eurovent, това осигурява високо качество на процесите и продуктите.
  • Зелена философия: Департаментът по развитие е постоянно фокусиран за подобряване на продуктите, за иновативни решения, чиста околна среда и устойчивост.

GF LAB

Експертите от General Filter организират теоретични и практически курсове и семинари по управление на въздушни филтрационни системи, включително и специално подготвени лекции за сектори в медицината, фармацевтиката, производството на автомобили и хранително-вкусовата промишленост с цел да предложат инструмент за оптимизиране на процесите и работата на тези оператори при проектирането, инсталирането, управлението и сервизирането на ОВК системите.

GF LAB  ти помага да направиш правилният избор съгласно действащите регулации. Нашата модерна подкрепа ще Ви помогне при избора на филтри и системи за различни приложениs, и  обработка на отпадъци.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА СИСТЕМИТЕ С ВЪЗДУШНИ ФИЛТРИ: Комфорт, здраве и енергийна ефективност. Обучението е предназначено за проектанти, инженери, специалисти по монтаж и експлоатация на ОВК системи и  „бели стаи“ в болници, фармацевтични заводи и други.

ВЪЗДУШНИ ФИЛТРИ В „БЕЛИ СТАИ“ – Стандарти, класификации, специфични филтри. Курсът обхваща специфичните особености на въздушните филтри в белите стаи – контролирана среда в производството на електронни елементи, фармацевтични продукти, болници, производства от сферата на хранително-вкусовата промишленост,  опаковане и преработка на плодове и зеленчуци, лаборатории и други места, където рискът от микробно замърсяване от въздуха се контролира непрекъснато

GeneralFilter UNI EN ISO 16890 „ОСНОВНИ ВЪЗДУШНИ ФИЛТРИ“

Теста за ефективност и класификацията са директно свързани с класовете на частиците ( PM1, PM2.5; PM10) са основополагащи за новият стандарт ISO 16890, който перманентно замества предишният европейски стандарт EN 779:2012, от юни 2012 година.

Изследванията свързват качеството на въздуха с човешкото здраве. Главните причини за повечето респираторни и кардиовазкуларни заболявания са свързани с лошото качество на въздуха и конкретно с фините прахови частици. (по-малки от 1 микрон), които нашата респираторна система не може да блокира.

Те преминават през белите дробове и чрез кръвта достигат всички органи. Важно е да имаме добро качество на въздуха поне в помещенията, в които живеем  и  работим.

Стана ясно, че действащата Европейска система за класификация не взима под внимание тези изследвания. В атмосферата има частици с различни размери, но стандартът EN 779 2012 взима под внимание само тези с размер 0.4 μm. Освен това в различните континенти действаха различни стандарти. Ето защо се създаде единен международен стандарт базиращ се на фините прахови частици с различни размери.

СПОРЕД ПЪРВАТА ЧАСТ НА СТАНДАРТА ИМАМЕ 4 ГРУПИ:

ISO ePM1, ISO ePM2,5, ISO ePM10 and ISO Coarse. В първите три групи филтрите са класифицирани съгласно тяхната спектрална ефективност, а в последната – съгласно гравиметричното задържане.

Всяка група е свързана с конкретен диапазон на размерите: ePM1 от 0.3 до 1 μm, ePM2,5 от до5 μm и ePM10 от 0.3 до 10 μm. Така проектантите избират филтри, основани на математически изчисления върху качеството на въздуха в конкретното населено място.

Съгласно изискванията на новият стандарт даден филтър се класифицира в определена група само когато задържа най-малко 50% от частиците с даден размер.  Резултатът от  изследванията се закръглява към най-близката стойност със стъпка 5% и се класифицира в дадената група. Например: филтър с резултат 66%  към PM1 частици се класифицира като ePM1  65%.  За филтрите, които не отговарят по условията на  ePMХ изисквания се подлагат на гравиметричен тест и се класифицират като  ISO Coarse.

Във втората част се описват методите на измерване на фракционната ефективност и въздушното съпротивление.

Въздушното съпротивление се измерва при 50%, 75%, 100%, 125% от номиналният капацитет с чист филтър.

При теста за фракционната ефективност филтъра се подлага на два аерозола DEHS за частиците от 0.3 до 1 μm и калиев хлорид за частиците от  1 до 10 μm.

След измерване на фракционната ефективност филтъра се разтоварва електростатично с изопропанол и тестът се повтаря.

Получените резултати от двата теста се използват за изчисляване на класа и така филтъра бива  класифициран съгласно първата част  на стандарта. Филтрите, които не могат да бъдат класирани с този метод се подлагат на гравиметричен тест и се класират към най-ниският – ISO Coarse.

В третата част се описва измерването на гравиметричната ефективност и въздушното съпротивление.

Тестовете се извършват в същата последователност. След претегляне и поставяне в аеродинамичен тунел се измерва първоначалното въздушно съпротивление.

Последователно филтъра се натоварва с L2 ISO фини частици като на всеки 30 грама се измерва въздушното съпротивление. Накрая филтърът се претегля и се определя теглото на задържаните частици и така се изчислява неговата гравиметрична ефективност.

Четвъртата секция определя електростатичното разтоварване.

Процесът се състои от: първо филтърът се поставя в камера с наситена атмосфера с изопропанол за 24 часа. След това се изважда и в продължение на ½ час се оставя алкохола да се изпари. Следва отново тест с двата аерозолни типа.

Разтоварването  се  извършва при  100% и

50 % от номиналният капацитет на филтъра. При стойности на ефективността за частици от 0,4 µ различаващи се с повече от 5% разтоварването се повтаря докато разликите паднат под този процент.


След дългогодишни изследвания на влиянието на частиците върху човешкото здраве се определят пределно допустими концентрации на частиците до 2,5 микрона и до 10 микрона за оценка на външният въздух. Използвайки качеството на външният въздух и условията, които трябва да бъдат създадени в дадено затворено помещение вече можем много точно да определим изискванията за филтрите, които трябва да бъдат използвани в дадена вентилационна система

ТИП ВЪЗДУХPM 2.5PM 10
ODA110 μm³20 μm³
ODA215 μm³30 μm³
ODA3>15 μm³>30 μm³

 

 

ePM1

SUP1*

ePM1 50%

ePM1

SUP2*

ePM2.5

SUP3** ePM2.5 50%

 

ePM10

SUP4

ePM10

SUP5

ODA160%50%60%60%50%
ODA280%70%70%80%60%
ODA390%80%80%90%80%
Индустриални приложения с високи хигиенни изискванияПомещения с непрекъснат престойПомещение с временен престойПомещения с кратък срок на престойПомещения без престой
Болници;

фармацевтични производства;

електроника;

чисти помещения.

Детски градини;

офиси;

хотели;

домове;

заседателни зали;

изложбени зали; конферентни зали; театри, кина, концертни зали.

Индустриални приложения със средни хигиенни изисквания: произвоство на храни и напитки.

Складове, магазини, бани; сървърни помещения, копирни помещения. Индустриални помещения с ниски хигиенни изисквания: производство на храни и напитки.Стаи за почивка, складове, стълби.

Индустриални приложения без хигиенни изисквания: общи производствени помещения в автомобилната индустрия.

Помещения за отпадъци, изчислителни центрове и подземни гаражи.

Тежка индустрия: металургични заводи и метални конструкции.

 

Share