Филтри с висок дебит, мултидихедрална структура и активен въглен

CARBOFIL CMD CMD-H

CMD Размери:

  • 305x305x292 mm Техническа спецификация:CM121212
  • 305x610x292 mm Техническа спецификация: CM122412
  • 610x610x292 mm Техническа спецификация: CM242412

CMD-H Размери:

  •  305x305x292 mm Техническа спецификация: CM121212H
  • 305x610x292 mm Техническа спецификация: CM122412H
  • 610x610x292 mm Техническа спецификация: CM242412H