“Намерете страстта си… След това няма вече да е работа.”

Л. Ей. Рийд, LaFace Records

Ивайло Станков

Съосновател на „БИС -ТРЕЙД“ООД от 2005г.
Работи като управляващ съдружник от създаването на компанията. Има висше образование с магистърска степен по Биотехнология, завършено в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Владее английски и френски език. В периода 1997-2004 работи в международна компания в сферата на производството на пластмасови опаковки за еднократна употреба. Заемал ръководни позиции като мениджър качество, мениджър производство, зам. Изп. Директор и член на УС.

Нели Станкова

Съдружник в „БИС-ТРЕЙД“ ООД от 2006 г
Висше образование с магистърска степен по управление и маркетинг. Стартира своята кариера в консултантска фирма работеща в сферата на небанковият финансов сектор. След това работи в маркетинговия отдел на водеща пенсионно – осигурителна компания.