ECOSOL

Нетоксичен антифиз.

Инхибитор за слънчеви панели.

Без разреждане.