Усилени панелни нагънати филтри, клас G4

FILTERCEL CFA-W

Размери:

 • 287x592x48 mm Техническа спецификация: FP12242
 • 287x592x98 mm Техническа спецификация:  FP12244
 • 400x400x48 mm Техническа спецификация: FP16162
 • 400x400x98 mm Техническа спецификация: FP16162
 • 400x500x48 mm Техническа спецификация: FP16202
 • 400x500x98 mm Техническа спецификация:  FP16204
 • 400x625x48 mm Техническа спецификация: FP16252
 •  400x625x98 mm Техническа спецификация: FP16254
 •  500x500x48 mm Техническа спецификация: FP20202
 • 500x500x98 mm Техническа спецификация: FP20204
 • 500x625x48 mm Техническа спецификация: FP20252
 • 500x625x98 mm Техническа спецификация: FP20254
 • 592x592x48 mm Техническа спецификация: FP24242
 • 592x592x98 mm Техническа спецификация:FP24244