Панелен нагънат метален филтър от алуминиеви стружки, клас G2

FILTERCEL CFM-W

Размери:

 •  287x592x48 mm Техническа спецификация: MP12242
 • 287x592x98 mm Техническа спецификация: MP12244
 • 400x400x48 mm Техническа спецификация: MP16162
 •  400x400x98 mm Техническа спецификация: MP16164
 • 400x500x48 mm Техническа спецификация: MP16202
 • 400x500x98 mm Техническа спецификация:  MP16204
 • 400x625x48 mm Техническа спецификация: MP16252
 • 400x625x98 mm Техническа спецификация: MP16254
 •  500x500x48 mm Техническа спецификация: MP20202
 •  500x500x98 mm Техническа спецификация: MP20204
 •  500x625x48 mm Техническа спецификация: MP20252
 • 500x625x98 mm Техническа спецификация: MP20252
 • 592x592x48 mm Техническа спецификация: MP24242
 • 592x592x98 mm Техническа спецификация: MP24244