Панелен плосък метален филтър от алуминиеви стружки, клас G2

FILTERCEL CFM

Размери:

 • 287x592x22 mm Техническа спецификация: M12241
 • 287x592x48 mm Техническа спецификация: M12242
 • 400x400x22 mm Техническа спецификация: M16161
 • 400x400x48 mm Техническа спецификация: M16162
 • 400x500x22 mm Техническа спецификация: M16162
 • 400x500x48 mm Техническа спецификация: M16202
 • 400x625x22 mm Техническа спецификация: M16251
 • 400x625x48 mm Техническа спецификация: M16252
 •  500x500x22 mm Техническа спецификация:M20201
 • 500x500x48 mm Техническа спецификация: M20202
 • 500x625x22 mm Техническа спецификация: M20251
 • 500x625x48 mm Техническа спецификация: M20252
 •  592x592x22 mm Техническа спецификация: M24241
 • 592x592x48 mm Техническа спецификация: M2424