Филтрираща материя от стъклена вата G3 за нуждите на бояджийски камери

POLITEX V30PS

Размери:

  • 1×20 m Технически спецификации: SF300PR1
  • 1,2×20 m Технически спецификации: SF300PR2
  • 1,5×20 m Технически спецификации: SF300PR3
  •  2×20 m Технически спецификации: SF300PR4
  •  0,75×20 m Технически спецификации: SF300PR5
  • 0,7×20 m Технически спецификации: SF300PR6