Инсталация за обратна осмоза Pineco Osmopin 001

Съставни елементи на инсталацията за обратна осмоза:

 1. Вертикална многостъпална помпа;  
 2. Осмотични мембрани в филтродържатели;
 3. Контролен панел, дебитометри и глицеринови манометри;
 4. Пресостат; – Контрол на потока;
 5. Префилтри с праг 10 микрона
 6. Активен въглен от растителен произход;
 7. Дебит на пермеата: 100 л/ч

 8. Многостъпална помпа; – 4 броя осмотични мембрани;
 9. Датчик за електропроводимост;
 10. Контролен панел, дебитометри и манометри;
 11. Пресостат;
 12. 2 броя кранове за контрол на потока;
 13. Префилтър с праг 5 микрона.

 14. Електрическо захранване: 380V 50H
 15. Допълнително захранване: 12/24 V,
Категория: Етикет:

Описание

Код ДЕБИТ   – л/ч

OSMOPIN71 – 70 л/ч

OSMOPIN151 – 150 л/ч

OSMOPIN251 –  250 л/ч

OSMOPIN351 –  350 л/ч

OSMOPIN601 – 600 л/ч

OSMOPIN801 – 800 л/ч

OSMOPIN1001 – 1000 л/ч