SMART FANG

Компактен магнитен филтър за отоплителни инсталации с двустепенна филтрация с диапазон 300 и 800 μm.

Описание

SMART FANG е компактен магнитен филтър за утайки, предназначен за прехващане на суспензии в отоплителни инсталации, поддържайки ефективността на системата. Със своя двустепенен филтриращ диапазон (300 и 800 µm), SMART FANG филтрира циркулиращи частици като пясък и утайка, докато магнитът му съдържа примеси от черни седименти.

Почистването с противоток и едновременното извличане на магнит премахва всички утайки през дренажа. Почистването може да се извърши и при включена и работеща система.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вход ¾ ”M
Изход ¾ ”F
Максимален дебит (lt / h) 1.300
Максимално налягане (бар) 6
Загуба на налягане (бар) 0,2
Двойна филтрация (цт) 300 и 800
Максимална температура 95 ° C
Неодимов магнит 12 800 Гаус
Пластимидно тяло
Месингови съединители

РАЗМЕРИ:
A (mm) 202,9
B (mm) 65
С (mm) 95,6