Краен дифузьор с ламинарен филтър, алуминиева и полимерна структура

TERMILAM TAR-M

Техническа спецификация: tar_m

Категория: Етикет: