ECOALGA

Биоциден препарат срещу алги и микроорганизми в отоплителни системи и охладителни кули. ECOALGA предпазва от образуване на биофилми от алги и бактерии в отоплителни системи и охладителни кули. Специалната формула съдържа кватернерни амониеви съединения, които са с бактерицидно и антилегионелно действие. Препоръчва се за подово отопление, традиционни отоплителни системи, соларни панели, охладителни кули и  хладилни групи.

Описание

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

Разредете 1част от проодукта в 100 части вода и така полученият разтвор използвайте за употреба.

ОПАКОВКИ:

Туба 1 кг.                   код ECOALGB;

Туба 5 кг.                   код ECOALG5;

Туба 25 кг.                 код ECOALG25;

ФИЗИКО – ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разреждане1 %
Цвятняма
pH8
Разтворимост при 20°С пълна
Миризманяма