Панелни плоски филтри, клас G3

FILTERCEL CFL

Размери:

 • 287x592x22 mm Техническа спецификация: L12241
 • 287x592x48 mm Техническа спецификация: L12242
 • 400x400x22 mm Техническа спецификация: L16161
 • 400x400x48 mm Техническа спецификация:L16162
 • 400x500x22 mm Техническа спецификация: L16201
 • 400x500x48 mm Техническа спецификация: L16202
 • 400x625x22 mm Техническа спецификация: L16251
 • 400x625x48 mm Техническа спецификация: L16252
 • 500x500x22 mm Техническа спецификация: L20201
 • 500x500x48 mm Техническа спецификация: L20202
 •  500x625x22 mm Техническа спецификация: L20251
 • 500x625x48 mm Техническа спецификация: L20252
 • 592x592x22 mm Техническа спецификация: L24241
 • 592x592x48 mm Техническа спецификация:L24242