Краен дифузьор с ламинарен филтър, алуминиева и полимерна структура

TERMILAM TAR-P

Техническа спецификация: tar_p

Категория: Етикет: