Адапторен елемент за монтаж на джобни и ХЕПА филтри

D-BOX

Техническа спецификация: d_box

Категория: Етикет: