Панелен плосък метален филтър от алуминиеви стружки и рамка, клас G2

FILTERCEL CFM-A

Размери:

 • 287x592x22 mm Техническа спецификация: MA12241
 •  287x592x48 mm Техническа спецификация: MA12242
 • 400x400x22 mm Техническа спецификация: MA16161
 • 400x400x48 mm Техническа спецификация: MA16162
 • 400x500x22 mm Техническа спецификация: MA16201
 • 400x500x48 mm Техническа спецификация: MA16202
 • 400x625x22 mm Техническа спецификация: MA16251
 • 400x625x48 mm Техническа спецификация: MA16252
 • 500x500x22 mm Техническа спецификация: MA20201
 • 500x500x48 mm Техническа спецификация: MA20202
 •  500x625x22 mm Техническа спецификация:MA20251
 • 500x625x48 mm Техническа спецификация: MA20252
 • 592x592x22 mm Техническа спецификация: MA24241
 • 592x592x48 mm Техническа спецификация: MA24242